Results Kanji, meaning of "extinguish"

Kanji — 1 found

Meaningextinguish, put out, erase, delete

Reading Onsho (ショウ)Kunki-eru (き-える) ke-su (け-す)
  • common kanji
  • 10 strokes
  • Kanji Kentei Level 8
  • 1
  • Prev
  • 1
  • Next
page_top