Results Kanji, meaning of "delete"

Kanji — 2 found

Meaningextinguish, put out, erase, delete

Reading Onsho (ショウ)Kunki-eru (き-える) ke-su (け-す)
  • common kanji
  • 10 strokes
  • Kanji Kentei Level 8

Meaningmelt, delete, disperse, hurt

Reading Onsho (ショウ)Kunki-eru (き-える) ke-su (け-す) soko-nau (そこ-なう) chi-ru (ち-る) tsu-kiru (つ-きる) tsu-kusu (つ-くす) to-kasu (と-かす) to-keru (と-ける)
  • 15 strokes
  • Kanji Kentei Level 1
  • 1
  • Prev
  • 1
  • Next
page_top