Results Kanji, reading as "riki"

Kanji — 4 found

Meaningpower, strength

Reading Onriki (リキ) ryoku (リョク)Kunchikara (ちから)
 • common kanji
 • 2 strokes
 • Kanji Kentei Level 10

Meaningwork, surplus

Reading Onriki (リキ) ryoku (リョク) roku (ロク)Kunama-ri (あま-り) tsuto-meru (つと-める)
 • 4 strokes
 • Kanji Kentei Level 1

Meaninggrowth ring, annual ring, carrying pole, shoulder pole

Reading Onriki (リキ) ryoku (リョク) roku (ロク)Kunogo (おうご) mokume (もくめ)
 • 6 strokes
 • Kanji Kentei Level 1

Meaninghichiriki (a kind of wind instrument)

Reading Onriki (リキ) ritsu (リツ)Kun-
 • 16 strokes
 • Kanji Kentei Level 1
 • 1
 • Prev
 • 1
 • Next
page_top